Skrýt nabídku

Fotogalerie

Odběry vzorků, terénní měření, odvoz vzorků

Odběr vzorku Malše I.Odběr vzorku Malše I.

Odběr vzorku Malše II.Odběr vzorku Malše II.

Odběr vzorku Malše III.Odběr vzorku Malše III.

Měření v terénuMěření v terénu

Odvoz vzorkůOdvoz vzorků

Teploměry, kontinuální sonda – instalace, kontrola

Kontrola teploměrových čidelKontrola teploměrových čidel

Instalace kontinuální sondyInstalace kontinuální sondy

Vyšší vodní stavy – v lednu, v květnu

Květen 2015 – vyšší vodní stavKvěten 2015 – vyšší vodní stav

Sucho – nízké vodní stavy, nárosty

Sucho – Malše u CetvinSucho – Malše u Cetvin

Sucho – nárostySucho – nárosty

Malše středMalše střed

Malše –Přibrání –suché léto Malše –Přibrání –suché léto

Trojanský potok – suchoTrojanský potok – sucho

Trojanský potok – suchoTrojanský potok – sucho

Malše – některé lokality zblízka

Náhon u NažidelNáhon u Nažidel

Malše pod FelberbachemMalše pod Felberbachem

Malše KapliceMalše Kaplice

Malše pod TichouMalše pod Tichou

Jez pod RychnovemJez pod Rychnovem

Jez pod Rychnovem – ramenoJez pod Rychnovem – rameno

Malše- konec kaňonu u PřibráníMalše- konec kaňonu u Přibrání

Trojanský potok pod hlavním tahem k hraničnímu přechoduTrojanský potok pod hlavním tahem k hraničnímu přechodu

Biomonitoring

Horní část toku Horní část toku

Umístění destičkyUmístění destičky

Umístění destičkyUmístění destičky

Detail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na konci biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na konci biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na konci biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na konci biomonitoringu

Aktuality

28. 03. 2017

Pozvánka na semináře: Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (EHP-CZ02-OV-1-016-2014)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář v rámci projektu Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR (EHP-CZ02-OV-1-016-2014), na kterém Vás seznámíme se stavem českých řek a jejich průchodností ve vybraných evropsky významných lokalitách.

Číst dál...

13. 02. 2017

Křest knihy Zatopené dědictví jižní Moravy

Přijměte prosím pozvání na presentaci/křest právě vydané knihy "Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy".
Křest se bude konat 15.2.2017 v 15 hodin ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, T.G.Masaryka, v.v.i. v Brně na Mojmírově nám. 16. Kniha bude pokřtěna Doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc. a presentována besedou s autorským týmem.

Číst dál...

24. 01. 2017

VYHLÁŠENÍ 3. ŘÁDNÉ VOLBY RADY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU VODOHOSPODÁŘSKÉHO T. G. MASARYKA, V.V.I.

Dne 17. ledna 2017 Rada prostřednictvím svého předsedy v souladu s Volebním řádem Rady VÚV TGM, v.v.i., D/R/Z011/120926 (dále jen „Volební řád“) a podle § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 3. řádnou volbu Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, která proběhne na pracovištích Praha, Brno a Ostrava.

Číst dál...

23. 12. 2016

Zahájení projektu čištění odpadních vod v Moldavsku

Od září 2016 řeší Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, projekt Harmonizace legislativy se směrnicí EU pro správu odpadních vod, který se zabývá vymezováním aglomerací a citlivých oblastí podle směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod v Moldavsku. Projekt financuje Česká rozvojová agentura a partnery jsou moldavské Ministerstvo životního prostředí a moldavská Státní ekologická inspekce.

Číst dál...

Semináře

31. 10. 2016

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Datum konání: 10. 11. 2016 09:00 - 17:00
Místo konání: Povodí Vltavy, s. p., přednáškový sál , Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Číst dál...

7. 10. 2016

Workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“

Datum konání: 3. 11. 2016 08:30 - 14:30
Odborný garant: Ing. Ansorge Libor
Místo konání: Barceló Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha 4

Číst dál...