Skrýt nabídku

Fotogalerie

Odběry vzorků, terénní měření, odvoz vzorků

Odběr vzorku Malše I.Odběr vzorku Malše I.

Odběr vzorku Malše II.Odběr vzorku Malše II.

Odběr vzorku Malše III.Odběr vzorku Malše III.

Měření v terénuMěření v terénu

Odvoz vzorkůOdvoz vzorků

Teploměry, kontinuální sonda – instalace, kontrola

Kontrola teploměrových čidelKontrola teploměrových čidel

Instalace kontinuální sondyInstalace kontinuální sondy

Vyšší vodní stavy – v lednu, v květnu

Květen 2015 – vyšší vodní stavKvěten 2015 – vyšší vodní stav

Sucho – nízké vodní stavy, nárosty

Sucho – Malše u CetvinSucho – Malše u Cetvin

Sucho – nárostySucho – nárosty

Malše středMalše střed

Malše –Přibrání –suché léto Malše –Přibrání –suché léto

Trojanský potok – suchoTrojanský potok – sucho

Trojanský potok – suchoTrojanský potok – sucho

Malše – některé lokality zblízka

Náhon u NažidelNáhon u Nažidel

Malše pod FelberbachemMalše pod Felberbachem

Malše KapliceMalše Kaplice

Malše pod TichouMalše pod Tichou

Jez pod RychnovemJez pod Rychnovem

Jez pod Rychnovem – ramenoJez pod Rychnovem – rameno

Malše- konec kaňonu u PřibráníMalše- konec kaňonu u Přibrání

Trojanský potok pod hlavním tahem k hraničnímu přechoduTrojanský potok pod hlavním tahem k hraničnímu přechodu

Biomonitoring

Horní část toku Horní část toku

Umístění destičkyUmístění destičky

Umístění destičkyUmístění destičky

Detail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na začátku biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na konci biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na konci biomonitoringu

Detail Malšské perlorodky na konci biomonitoringuDetail Malšské perlorodky na konci biomonitoringu

Aktuality

29. 06. 2017

Neformální setkání vodohospodářů 2017

Dne 1. 6. se při příležitosti 98. výročí nynějšího Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., uskutečnilo neformální setkání vodohospodářů. Setkání uspořádal VÚV TGM za podpory společností HEINEKEN, SWECO Hydroprojekt, GEOtest a další. Návštěvníci měli možnost využít prohlídku ústavu a prohlédnout si tak laboratoře, hydraulické modely, kalibrační stanici vodoměrných vrtulí apod. Při tak teplém dni nechybělo ani občerstvení ve formě rautového stolu a příjemné nabídky nápojů. Setkání bylo velmi úspěšné a podnítilo mnoho zajímavých diskusí.

Číst dál...

1. 06. 2017

Kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ a další výstupy projektu NAKI jsou ke stažení na webových stránkách projektu

V roce 2016 byl ukončen projekt „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“, programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR který byl řešen ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. v letech 2013 – 2016. V rámci projektu vznikl velký počet výstupů, z nichž je část umístěna na webových stránkách projektu a je zde možné je stáhnout.

Číst dál...

23. 05. 2017

Výstupy projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s českými partnery Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. a Beleco, z.s. uzpůsobila program semináře dílčím aktivitám projektu. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu a možnostmi jejich následného využívání v praxi.

Číst dál...

13. 04. 2017

Projekt Voda pro Prahu

Projekt s názvem „VODA PRO PRAHU“ se zabývá komplexním řešení problematiky pitné vody pro obyvatele hl. města Prahy. Dalším, neméně důležitým cílem projektu je zlepšení morfologického stavu a kvality vodních toků na území hl. města Prahy, včetně vlivů člověka na kvalitu průtoku vody ve Vltavě.

Číst dál...

Semináře

19. 05. 2017

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Datum konání: 19. 06. 2017 - 21. 06. 2017
Čas konání: 09:00 - 16:00
Odborný garant: RNDr. Fuksa Josef, CSc.
Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Číst dál...

31. 10. 2016

Seminář k zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Datum konání: 10. 11. 2016 09:00 - 17:00
Místo konání: Povodí Vltavy, s. p., přednáškový sál , Holečkova 8, 150 00 Praha 5

Číst dál...