Skrýt nabídku

Podklady k seminářům „Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik - jejich vznik a uplatnění v praxi“

11. 6. 2014

Podklady k seminářům „Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik - jejich vznik a uplatnění v praxi“, které se v období od března do května 2014 postupně uskutečnily ve všech krajských městech České republiky.

Celkem se konalo 15 seminářů, kterých se zúčastnilo téměř 650 účastníků především zástupců z následujících institucí: odbory životního prostředí a územního plánování krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, magistráty, dotčené obce, státní podniky Povodí, Lesy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, VÚV TGM, VÚMOP, ČHMÚ, AOPK (CHKO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje, Národní památkový ústav, AV ČR, vysoké školy (MU, UTB, VUT, ČVUT, VŠB-TU, aj.), územní odbory HZS a Policie ČR, projekční firmy atd.

Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik lze prohlížet v aplikaci Centrálního datového skladu na adrese http://cds.chmi.cz

Níže je možné stáhnout podklady uložené ve formátu PDF.

Prezentace:

 1. Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR? (3,1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 2. Nebezpečí povodí z přívalových srážek - identifikace kritických bodů v jednotlivých krajích (2 MB, Adobe Acrobat dokument)
 3. Proces mapování povodňových nebezpečí a povodňových rizik (1,8 MB, Adobe Acrobat dokument)
 4. Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a jejich využití v praxi (1,6 MB, Adobe Acrobat dokument)
 5. Projekt ochrany a záchrany kulturního dědictví před povodněmi (1,5 MB, Adobe Acrobat dokument)
 6. Přístup veřejnosti k výsledkům mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (2,9 MB, Adobe Acrobat dokument)
 7. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v jednotlivých krajích
  1. Jihomoravský kraj (9,6 MB, Adobe Acrobat dokument)
  2. Středočeský kraj (2,6 MB, Adobe Acrobat dokument)
  3. Karlovarský kraj (3,8 MB, Adobe Acrobat dokument)
  4. Olomoucký kraj (4,8 MB, Adobe Acrobat dokument)
  5. Praha (3 MB, Adobe Acrobat dokument)
  6. Plzeňský kraj (2,3 MB, Adobe Acrobat dokument)
  7. Moravskoslezský kraj
   1. A (1,2 MB, Adobe Acrobat dokument)
   2. B (3,9 MB, Adobe Acrobat dokument)
   3. C (0,56 MB, Adobe Acrobat dokument)
  8. Jihočeský kraj (4,4 MB, Adobe Acrobat dokument)
  9. Ústecký kraj (2,4 MB, Adobe Acrobat dokument)
  10. Pardubický kraj (7 MB, Adobe Acrobat dokument)
  11. Královehradecký kraj (4,3 MB, Adobe Acrobat dokument)
  12. Zlínský kraj (5,5 MB, Adobe Acrobat dokument)
  13. Liberecký kraj (4,9 MB, Adobe Acrobat dokument)
  14. kraj Vysočina
   1. A (3,2 MB, Adobe Acrobat dokument)
   2. B (3,7 MB, Adobe Acrobat dokument)
 8. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik - stažení všech krajů (64,1 MB, Zip soubor)
 9. Stažení všech prezentací a výsledků (76,2 MB, Zip soubor)

Doprovodné materiály:

 1. Požadavky Povodňové směrnice EU a způsob jejich plnění v České republice - propagační leták (5,1 MB, Adobe Acrobat dokument)
 2. Mapování povodňových rizik v České republice - propagační leták (5,5 MB, Adobe Acrobat dokument)
 3. Implementace Povodňové směrnice do podmínek České republiky - sborník příspěvků (7,6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Fotogalerie:

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 1

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 4

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 2

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 3

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 6

2014 06 11 mapy povodnoveho nebezpeci a povodnovych rizik 5

logo opzp