Skrýt nabídku

Výstupy projektu "Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR"

23. 5. 2017

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s českými partnery Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. M. a Beleco, z.s. uzpůsobila program semináře dílčím aktivitám projektu. Cílem bylo seznámit odbornou veřejnost s výstupy projektu a možnostmi jejich následného využívání v praxi.

Podrobnosti na stránkáv AOPK.