Skrýt nabídku
Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?
Tisková zpráva Sousedského spolku Uhelná k těžbě v dolu Turów
Povodně v Německu – porovnání současných povodní v Německu s českými povodněmi z let 2009 a 2010
Koupaliště v Praze
Zprávy o výsledcích Společného průzkumu Dunaje 4 byly publikovány: nejkomplexnější průzkum řeky a jejích hlavních přítoků na světě ve dvou publikacích
Workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hlavním městě Praze

Aktuality

3. 8. 2021

Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?

Technická opatření v podobě hrází nebo zdí by byla neúměrně vysoká, obtěžující, drahá, často nerealizovatelná. Mobilní ochrana, podobná, jako je připravena například v Praze, vyžaduje čas na výstavbu a právě ten přívalová povodeň neposkytuje. Prvky mobilní ochrany bývají na horských tocích nepoužitelné také z důvodu jejich subtilnosti, a tudíž možnosti prolomení stromy a dalšími těžkými předměty plujícími v rychlém proudu.

2. 8. 2021

Tisková zpráva Sousedského spolku Uhelná k těžbě v dolu Turów

Obyvatelé českých obcí sousedících s polským povrchovým dolem Turów vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby zabránil dalšímu přibližování nelegální těžby k jejich domovům, protože se již nyní potýkají nebo jsou přímo ohroženi zejména nedostatkem pitné vody. Otevřený dopis podepisovali místní obyvatelé ve čtvrtek 29. 7. 2021 večer, kdy v kapličce v Uhelné proběhlo informativní setkání k případu nelegální těžby v polském dolu. Na setkání, které organizoval Sousedský spolek Uhelná, vystoupil jako expert i náš kolega RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Podrobnosti k uskutečněnému setkání jsou uvedeny v tiskové zprávě ze setkání.

22. 7. 2021

Povodně v Německu – porovnání současných povodní v Německu s českými povodněmi z let 2009 a 2010

Současné rozsáhlé povodně na západě Německa nás vedou k logickému srovnání s povodněmi, které postihly území České republiky v posledních pár letech. Srovnejme v číslech dnešní povodně v Německu s tragickou povodní z června roku 2009 na Novojíčínsku nebo ze srpna 2010 na Liberecku.

30. 6. 2021

Koupaliště v Praze

Nevíte, kde najít v Praze nepřeplněná koupaliště? V rámci aktivity II Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost) projektu Rekreační potenciál vody v Praze, řešeného v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR a ukončeného v loňském roce, jsme pro Vás našli mnoho zajímavých míst, kde lze strávit příjemný čas u vody.

25. 6. 2021

Zprávy o výsledcích Společného průzkumu Dunaje 4 byly publikovány: nejkomplexnější průzkum řeky a jejích hlavních přítoků na světě ve dvou publikacích

Čtvrtý společný průzkum Dunaje (JDS4) v letech 2019 a 2020 byl koordinován Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (ICPDR) a spolupracovalo na něm mnoho stovek odborníků v zemích povodí Dunaje a dalších aktérů. Konečné výsledky jsou nyní zveřejněny a zpřístupněny laické a odborné veřejnosti online.

18. 6. 2021

Workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hlavním městě Praze

Dne 15. 6. 2021 se na pražském pracovišti VÚV TGM, v. v. i., konal workshop výzkumných projektů v oblasti adaptace na změnu klimatu v hlavním městě Praze, na kterém byly svými řešiteli prezentovány projekty řešené v rámci programu Praha – Pól růstu ČR. Workshp pořádal Magistrát hlavního města Prahy.