Skrýt nabídku
Vodní experiment na sjezdovce
9. ročník Mezinárodní konference o udržitelném rozvoji za účasti VÚV TGM
Impaktovaný článek našich kolegů v režimu Open Access
Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?
Tisková zpráva Sousedského spolku Uhelná k těžbě v dolu Turów
Povodně v Německu – porovnání současných povodní v Německu s českými povodněmi z let 2009 a 2010

Aktuality

15. 9. 2021

Vodní experiment na sjezdovce

Ověřit možnost netradičního způsobu zadržování odtékající podzemní vody má experiment, který právě probíhá v Meziboří. Výzkumný ústav vodohospodářský nyní dokončuje stavební práce na budování podzemní nádrže, o čemž informuje článek v periodiku Magazín krušnohorských obcí.

13. 9. 2021

9. ročník Mezinárodní konference o udržitelném rozvoji za účasti VÚV TGM

V těchto dnech a za účasti zástupců naší instituce probíhá v pořadí již 9. ročník Mezinárodní konference o udržitelném rozvoji (International Confrence on Sustainable Development, ICSD). Konferenci pořádá Evropské centrum udržitelného rozvoje (European Center of Sustainable Development, ECSDEV) ve spolupráci s univerzitou Canadian Institute of Technology (CIT). Letošní ročník je inspirován kritickou výzvou lidské, environmentální a ekonomické udržitelnosti týkající se současné a budoucích generací v globálním měřítku.

12. 8. 2021

Impaktovaný článek našich kolegů v režimu Open Access

V lednu 2021 se časopis s imakrt faktorem Ecological Indicators z vydavatelství Elsevier stal periodikem, které lze označit za tzv. "open access journal". Autoři, kteří v něm publikují, tak mohou okamžitě, trvale a volně zpřístupnit svoji práci. A proto touto cestou informujeme o vydání článku Stream drying bioindication in Central Europe: A Biodrought Index accuracy assessment/em>, jehož jsou naši kolegové spoluautory.

3. 8. 2021

Bleskové povodně. Je možné se chránit proti povodním z přívalových srážek?

Technická opatření v podobě hrází nebo zdí by byla neúměrně vysoká, obtěžující, drahá, často nerealizovatelná. Mobilní ochrana, podobná, jako je připravena například v Praze, vyžaduje čas na výstavbu a právě ten přívalová povodeň neposkytuje. Prvky mobilní ochrany bývají na horských tocích nepoužitelné také z důvodu jejich subtilnosti, a tudíž možnosti prolomení stromy a dalšími těžkými předměty plujícími v rychlém proudu.

2. 8. 2021

Tisková zpráva Sousedského spolku Uhelná k těžbě v dolu Turów

Obyvatelé českých obcí sousedících s polským povrchovým dolem Turów vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby zabránil dalšímu přibližování nelegální těžby k jejich domovům, protože se již nyní potýkají nebo jsou přímo ohroženi zejména nedostatkem pitné vody. Otevřený dopis podepisovali místní obyvatelé ve čtvrtek 29. 7. 2021 večer, kdy v kapličce v Uhelné proběhlo informativní setkání k případu nelegální těžby v polském dolu. Na setkání, které organizoval Sousedský spolek Uhelná, vystoupil jako expert i náš kolega RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Podrobnosti k uskutečněnému setkání jsou uvedeny v tiskové zprávě ze setkání.

22. 7. 2021

Povodně v Německu – porovnání současných povodní v Německu s českými povodněmi z let 2009 a 2010

Současné rozsáhlé povodně na západě Německa nás vedou k logickému srovnání s povodněmi, které postihly území České republiky v posledních pár letech. Srovnejme v číslech dnešní povodně v Německu s tragickou povodní z června roku 2009 na Novojíčínsku nebo ze srpna 2010 na Liberecku.