Skrýt nabídku
Změna termínu konání konference Mikrobiologie vody a prostředí 2020
Český průmysl a voda: problémy hrozí papírnám i elektrárnám
Pozvánka na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020
Měkkýš s tajemstvím se vrací. Badatelé vypiplali v poloumělém chovu novou generaci perlorodek
Ve smetí se hromadí nebezpečný jed. Pochází z elektroodpadu či léčiv
Publikování článku v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology

Aktuality

13. 10. 2020

Změna termínu konání konference Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 vláda s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020 ZAKAZUJE kongresy a jiné vzdělávací akce, a proto jsme nuceni původní termín konání konference zrušit a odložit na lepší časy. Náhradní termín je předběžně určen na 21. až 23. 4. 2021 a vše by mělo proběhnout zcela stejným způsobem, jak bylo plánováno dříve.

1. 10. 2020

Český průmysl a voda: problémy hrozí papírnám i elektrárnám

Šňůru šesti let sucha zpřetrhal srážkově vydatný rok 2020. Řeky plné vody, zelené louky, lesy i pole mohou být důkazem, že se svět kolem nás dokáže za určitých podmínek rychle vzpamatovat, což ocenili třeba zemědělci. Nejistota ohledně dalších let nicméně neznervózňuje pouze je, ale i další podnikatele v České republice. Mezi významné odběratele vody totiž patří i průmysl.

22. 9. 2020

Pozvánka na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Československá společnost mikrobiologická, z. s., a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si vás dovolují pozvat na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020, která se bude konat ve dnech 21.–23. 10. 2020 v hotelu Kamzík v Malé Morávce v Jesníkách. V pozvánce naleznete prodloužené termíny pro zaslání přihlášky a úhradu konferenčního poplatku.

14. 9. 2020

Měkkýš s tajemstvím se vrací. Badatelé vypiplali v poloumělém chovu novou generaci perlorodek

Nejcennější českou perlu míval svého času císař Rudolf II., vážila třicet karátů. To bylo v dobách, kdy se ještě české řeky hemžily tmavě šedým mlžem, dna bývala perlorodkou úplně pokrytá. Kombinací masivních výlovů kvůli blyštivé kuličce a znečištění životního prostředí došlo k nevyhnutelnému: perlorodky z našeho území skoro zmizely a neexistuje jedno jediné místo, kde by se dokázaly samy množit. Jen dožívají kolonie stařešinů a matriarch.

14. 9. 2020

Ve smetí se hromadí nebezpečný jed. Pochází z elektroodpadu či léčiv

Psal se rok 1953, v australském městečku Gladesville se schylovalo k odpoledni a Caroline Grilyová přichystala čaj třem svým příbuzným a rodinnému příteli. Šálky si vypili do dna, své poslední před smrtí, na chuti nic divného nepozorovali. To je na thaliu tak nebezpečné.

17. 8. 2020

Publikování článku v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology

Dne 9. srpna 2020 byl v impaktovaném periodiku Journal of Hydrology, které vydává vydavatelství Elsevier, zvěřejněn článek Past (1971–2018) and future (2021–2100) pan evaporation rates in the Czech Republic zabývající se tématem hodnot výparu pro současné a výhledové období v České republice, jehož spoluautory jsou Ing. Adam Vizina, Ph.D., a Ing. Linda Rose Staponites. Článek je v anglickém jazyce a plné znění je přístupné zatím pouze předplatitelům.

Oddělení hydrobiologie

  • Vedoucí oddělení: Mgr. Jana Soldánová
  • Telefon: +420 595 134 831
  • Mobilní telefon: +420 731 839 243
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení provádí mikrobiologické analýzy povrchových a odpadních vod, hydrobiologické hodnocení jakosti povrchových vod a ekotoxikologické hodnocení látek, odpadních vod a odpadů. Zabývá se vývojem, zaváděním a ověřováním nových ekotoxikologických metod a postupů vhodných pro rutinní využití ve vodohospodářské praxi. Významnou činností je rozvoj metod a postupů sledování havarijních úniků znečištění v rámci systému včasného varování.