Skrýt nabídku

Proběhl den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

12. 6. 2015

V sobotu 6. června proběhl „Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“ s velkým úspěchem.

Lidé si mohli prohlédnout hydraulické modely plavebního stupně Děčín či vodního díla Hněvkovice, Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, laboratoře VÚV TGM (stanovení množství nelegálních drog, radioekologie, domovní ČOV), pracoviště odboru aplikované ekologie (mj. živé ryby, úhoři).

Průběh akce byl plynulý a proběhl podle harmonogramu celého plánu. Návštěvníků bylo přes 200, z toho velký počet dětí, které se mohly zúčastnit soutěže, která měla až osm disciplín a děti obdržely malé dárky.
Celému dni otevřených dveří pro veřejnost předcházela návštěva ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, který si prošel stejnou trasu jako návštěvníci v sobotu.

Den otevřených dveří můžeme zhodnotit jako velmi povedený. Počasí nám přálo a návštěvníci si s sebou odnesli nové poznatky a zážitky.

2015 06 12 den otevrenych dveri 01 2015 06 12 den otevrenych dveri 02 2015 06 12 den otevrenych dveri 03 2015 06 12 den otevrenych dveri 04 2015 06 12 den otevrenych dveri 05 2015 06 12 den otevrenych dveri 06 2015 06 12 den otevrenych dveri 07 2015 06 12 den otevrenych dveri 08 2015 06 12 den otevrenych dveri 09