Skrýt nabídku

Vyhlášení 3. řádné volby rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

24. 1. 2017

Dne 17. ledna 2017 Rada prostřednictvím svého předsedy v souladu s Volebním řádem Rady VÚV TGM, v.v.i., D/R/Z011/120926 (dále jen „Volební řád“) a podle § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 3. řádnou volbu Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce, která proběhne na pracovištích Praha, Brno a Ostrava.

Návrh kandidátů na členy Rady ústavu může podat volební komisi každý výzkumný pracovník VÚV TGM, v.v.i., písemnou formou a s písemným souhlasem navrženého kandidáta. Toto provede zápisem kandidáta do seznamu navržených. Seznamy spravuje v Praze předseda volební komise, v Brně a Ostravě místopředsedové. Každý návrh musí být doložen podepsaným prohlášením kandidáta včetně základních údajů o něm podle čl. 2 odst. (6) Volebního řádu a prohlášením kandidáta o splnění podmínek vyplývajících z § 18 odst. (8) zákona č. 341/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ze seznamu navržených kandidátů volební komise sestaví kandidátní listiny.

K podávání návrhů kandidátů na externí členy Rady ústavu vyzývá stávající Rada ústavu i představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti.

V souladu s článkem 2 Volebního řádu stanovuje Rada následující termíny:

ČinnostDatum
Návrhy interních / externích kandidátů 23.1. - 6.2.2017
Zveřejnění kandidátní listiny 13.2.2017
Termín 1. kola 3. řádné volby 20.2.2017
Vyhlášení výsledků 1. kola 3. řádné volby 22.2.2017
Pro případ nezvolení:
Termín příp. 2. kola 3. řádné volby 27.2.2017
Vyhlášení výsledků 2. kola 3. řádné volby 1.3.2017
Termín příp. 3. kola 3. řádné volby 6.3.2017
Vyhlášení výsledků 3. kola 3. řádné volby 8.3.2017
Termín příp. 4. kola 3. řádné volby 13.3.2017
Vyhlášení výsledků 4. kola 3. řádné volby 15.3.2017

KONTAKT pro podávání návrhů kandidátů na externí členy Rady VÚV TGM, v.v.i.

  • Ing. Michal Vaculík
  • Telefon: +420 220 197 235
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Soubory ke stažení:

Vyhlášení_3._řádné_volby_Rady_VÚV TGM, v.v.i. (0,56 MB, Adobe Acrobat dokument)