Skrýt nabídku

Veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

2. 10. 2017

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, veřejná výzkumná organizace, (dále jen VÚV TGM, v.v.i.) vypisuje v souladu s § 18, odst. (2) písm. h) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky VÚV TGM, v.v.i., s předpokládaným nejbližším nástupem od 1.12.2017. Ředitele jmenuje na návrh Rady ministr životního prostředí na funkční období 5 let.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) až (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
  • ukončené vzdělání magisterského typu, nejlépe v oboru hlavní činnosti VÚV TGM, v.v.i.,
  • praxe v oboru, organizační schopnosti a zkušenosti s řídící funkcí,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Požadované dokumenty:

Vybraní uchazeči budou písemně pozváni k osobnímu pohovoru. Dne 21.11.2017 přednesou svoji představu o výkonu funkce, o níž se ucházejí, záměrech, které by v jejím rámci chtěli realizovat, a prokáží své jazykové znalosti.

Přihlášku s požadovanými dokumenty zašlete v písemné podobě tak, aby byla doručena v zalepené obálce označené v levém horním rohu textem:

„Výběrové řízení na ředitele/ředitelku instituce – neotvírat!“

a to nejpozději do pondělí 6. listopadu 2017 do 14:00 hodin v případě osobního doručení do podatelny na adrese Podbabská 2582/30, Praha 6. V případě zaslání dokumentů poštou platí razítko pošty na obálce, a to 2.listopadu 2017 jako nejzazší termín.

Uchazeč podáním přihlášky souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely dokumentace průběhu výběrového řízení. Poskytnuté dokumenty se nevracejí zpět.

Případné dotazy zodpoví

  • Ing. Luděk Strouhal, Ph.D.
  • Telefon: +420 220 197 291
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.