Skrýt nabídku

Informace o dotisku knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

12. 12. 2017

Díky finanční podpoře Jihomoravského kraje bude na začátku roku 2018 k dispozici 800 kusů úspěšné populárně-vědecké publikace Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, která je výstupem stejnojmenného projektu řešeného ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i, v období 2013–2016, a to v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR.

Nové výtisky knihy bude distribuovat Jihomoravský kraj. V současné době je kniha v elektronické verzi umístěna na samostatných internetových stránkách projektu, na kterých lze rovněž nalézt edukační programy Procházka starým Bítovem a Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami přehradních nádrží?.

Ukázky z edukačního programu Procházka starým Bítovem:

Ukázka z edukačního programu

Ukázka z edukačního programu

Ukázky z edukačního programu Jak se žilo v Bítově a Kníničkách, než zmizely pod hladinami přehradních nádrží?:

Ukázka z edukačního programu

Ukázka z edukačního programu

Ukázka z edukačního programu

Ukázky z knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy:

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy