Skrýt nabídku

SPOLEČNÝ PRŮZKUM DUNAJE 4: Největší mezinárodní říční expedice roku 2019 byla zahájena

20. 6. 2019

29. červen je Dnem Dunaje a v tento den se Česká republika oficiálně připojí ke čtvrtému Společnému průzkumu Dunaje (JDS4), který koordinuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje a který bude kromě České republiky probíhat v dalších 12 státech povodí Dunaje.

JDS4 si vytyčil tyto tři hlavní cíle: i) sběr dat a parametrů, které obvykle nejsou monitorovány a analyzovány, ii) shromáždit informace o environmentálních proměnných a vodních organismech, iii) zvýšit veřejné povědomí o stavu a kvalitě podunajských vod a o pokračujícím úsilí v ochraně a obnově říčních ekosystémů.

Logo Joint Danube Survey 4Ve čtvrtém Společném průzkumu Dunaje dochází oproti předchozím společným průzkumům ke změně konceptu. Nebude využívána průzkumná loď Argus a většinu vzorkovacích prací provedou proškolené národní týmy pod vedením mezinárodního týmu odborných expertů, kteří celou akci metodicky povedou a ve spolupráci s národními týmy vyhodnotí výsledky. Tento přístup zajistí spolehlivé a vzájemně porovnatelné data o stavu povodí.

Výsledky JDS4 podpoří přípravu 3. mezinárodních plánů povodí Dunaje (2021), screening rozšíření říčních nepůvodních druhů, harmonizaci vzorkovacích metod biologických složek kvality používaných v podunajských zemích k hodnocení stavu vod, identifikaci běžně nesledovaných specifických znečišťujících a emergentních látek v povodí Dunaje, průzkum kvality sedimentů, hydromorfologické hodnocení segmentů řeky Dunaje, screening kvality poříčních podzemních vod, testování nových metod (např. využití e-DNA analýz, vzorkování mikroplastů v povrchových vodách a jejich analýza) a další specifické výzkumy (analýzy říčního meiobentosu a zooplanktonu, mikrobiální analýzy, izotopy, ekotoxikologie aj.). Získaná data umožní také zajímavé porovnání vývoje kvality a stavu vod a jejich společenstev v dlouhodobém horizontu. Další informace jsou uvedeny v informačním letáku (8,7 MB, Adobe Acrobat dokument).

Průzkum na národní úrovni zajišťuje Odbor ochrany vod Ministerstva životního prostředí prostřednictvím národního koordinátora a odborných pracovníků brněnské pobočky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Průzkum bude na našem území prováděn na dvou říčních profilech, a to Lanžhot na řece Moravě a Pohansko na řece Dyji, tedy v místech, kde hlavní moravské řeky opouštějí území ČR.