Skrýt nabídku

Veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i. v Praze 6 - Podbabě

5. 4. 2012

Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i., (dále jen VÚV TGM, v.v.i.) vypisuje veřejné výběrové řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky VÚV TGM, v.v.i., s předpokládaným nejbližším nástupem od 16.6.2012.