Skrýt nabídku

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

10. 11. 2017

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025, tedy nejen pracovníkům provádějícím klasické laboratorní činnosti.
Účastníci získají po písemném zkušebním testu certifikát.

Téma Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří
Přednášející RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
Ing. Václav Šťastný
Ing. Jiří Kučera
Termín konání 27. 11. 2017 – 29. 11. 2017
Časový rozvrh Pondělí 27. 11. 2017: výuka 9:30 – 16:00
Úterý 28. 11. 2017: výuka 9:00 – 16:00
Středa 29. 11. 2017: výuka 9:00 – 13:00, zkušební test 13:00 – 15:00
Rozsah kurzu
 1. Přehled a výklad norem týkajících se odběru vzorků vody a vodního prostředí a odpadních vod řady ČSN EN ISO 5667 a dalších norem a předpisů navazujících na normy ČSN ISO.
 2. Strategie vzorkování, volba odběrových míst, frekvence, typy vzorkování
 3. Technika a technologie odběru vzorků vody z různých systémů: tekoucí, stojaté, podzemní vody, odpadní vody a uživatelské systémy, včetně dodržování bezpečnostních předpisů při odběrech
 4. Péče o vzorky a transport do laboratoří
 5. Řízení a zabezpečení kvality vzorkovacích procesů
 6. Začlenění vzorkovacích prací do systému kvality laboratoří
 7. Na oblast vzorkování a jakost dat orientovaný přehled a výklad právních předpisů k vypouštění odpadních vod a odpovídající ochraně recipientů, zejména:
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod,
  • vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
  • nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
  • nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,
  • vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajónů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavupodzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů
 8. Přehled a výklad předpisů souvisejících s ochranou vodních zdrojů a obecně s ochranou životního prostředí, které se mohou týkat práce vzorkařů v terénu (přístup a vjezd do chráněných území, předepsaný způsob chování v těchto oblastech, represivní možnosti)
Odborný garant RNDr. Josef K. Fuksa, CSc.
VÚV T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
tel.: 220 197 330
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba Michaela Panamá-Dyková
VÚV T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
tel.: 220 197 363, FAX: 220 197 370
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cena 5 733 Kč včetně DPH
Způsob úhrady 1) V hotovosti před začátkem kurzu
2) Převodem nebo složenkou na účet číslo 32931061/0100 (KB Praha 6), jako název uveďte název subjektu, jako variabilní symbol uveďte IČ
Místo konání Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6, kinosál ve 4. patře budovy C
Dopravní spojení Ze stanice metra Dejvická (trasa A) autobusy č. 107 a 147 do stanice Hydrologický ústav
Stravování V areálu ústavu je dostupný bufet, na druhý a třetí den kurzu je možné objednat si standardní obědy.
Ubytování Ubytování není zajištěno!
Termín podání přihlášky 23. 11. 2017
Dokumenty ke stažení Přihláška (0,25 MB, Adobe Acrobat dokument), Přihláška (96,3 KB, MS Word dokument)
Další informace Doklad o zaplacení kurzu bude vyžadován před jeho zahájením!
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, je ale možná účast náhradníka.
VÚV TGM, v.v.i., IČ: 00020711, DIČ: CZ00020711