Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Aktualizace pásem ochraných zdrojů2018Ing. Hana Nováková Ph.D.
Analýza vstupních dat VH bilance množství povrchových vod vdílčích povodích Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních toků Dunaje2018Ing. Petr Vyskoč
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2018Ing. Jiří Dlabal
ČINNOSTI K PODPOŘE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V PROBLEMATICE SUCHO V ROCE 20172018Ing. Petr Vyskočhttp://www.suchovkrajine.cz
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů2018Ing. Tomáš Fojtík
Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)2018Ing. Marie Kalinová
Podpora účasti ČR v aktivitách Stáleho výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko - německé komise pro hraniční vody2018Ing. Marie Kalinová
Pól růstu I. - Voda pro Prahu2018Mgr. Aleš Zbořilhttp://heis.vuv.cz/projekty/vodaproprahu
Reporting emisí do vodního hospodářství2018Mgr. Silvie Semerádová
Reporting koupacích vod - akrualizace vymezení2018Ing. Tomáš Fojtík
Tvorba webové aplikace 2018Ing. Tomáš Fojtík
Vývoj simulačního modelu pro povodí Želivky a správa dat2018Ing. Jiří Picekhttps://heis.vuv.cz/projekty/zelivka
Výzkum v oblasti zpracování informací, databází a geografických informačních systémů2018Mgr. Aleš Zbořilhttp://heis.vuv.cz/projekty/vodaproprahu
Zpracování zprávy pro EK v souladu s článkem 15 rámcové směnice o vodách2018Ing. Petr Vyskočhttps://heis.vuv.cz/projekty/rsv
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - komplexní přípravapodkladů v oblasti zajišťování MŽP2018Ing. Jiří Dlabal
Aktualizace pásem ochraných zdrojů2017Ing. Hana Nováková Ph.D.
Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod2017Ing. Jiří Dlabal
Datová podpora VSS v oblasti vodního hospodářství a přípravakartografických výstupů ve vazbě na OPŽP2017Ing. Tomáš Fojtík
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava kartografických výstupů2017Ing. Tomáš Fojtík
Management projektu Voda pro Prahu2017Mgr. Aleš Zbořil