Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Dyje 2020-THAYA 20202018Ing. Jiří Musil Ph.D.www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz7_dyje-2020-thaya-2020
Hodnocení PPCP a pesticidů v povodí Želivky a ve vodní nádrži Švihov2018Mgr. Pavel Rosendorf
Hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí2018Mgr. Pavel Rosendorf
Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních opatření v roce 2018 PS Děčín2018Mgr. Eduard Bouše
Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn exprimentálních opatření v roce 2017 - Zlepšení plaveb.podm.naLabi v ús. Ústí n. Labem-st.hranice ČR/SRN-Plavební st.Děčín2018Mgr. Eduard Bouše
Hydromorfologie2018Mgr. Pavel Kožený
Inženýrské práce a poskytování odborné pomoci v procesu EIApro NJZ EDU v roce 2018 - odborná pomoc2018Mgr. Pavel Rosendorf
Komplex.lokal.a kateg.lokalit plošného zemědělského znečištění 2018Mgr. Pavel Rosendorf
Metodika hodnocení stavu chráněných území2018Mgr. Pavel Rosendorf
Monitoring a vyhodnocení koncentrace PAU v povrchovýchvodách v okolí EDU - 2. ETAPA2018Mgr. Pavel Rosendorf
Monitoring chemismu vody v povodí Blanice a Zlatého potoka2018Ing. Věra Kladivová
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha2018Mgr. Pavel Rosendorf
Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy2018Ing. Dagmar Vološinováhttps://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/polrustu2odpady/default.asp?
Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí Malše2018Ing. Věra Kladivováhttps://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz37_malsemuschel
Posílení a ochrana populace perlorodky říční v NP Šumava. Část 1 - Odchov, část 2 - Analýzy.2018RNDr. Zuzana Hořická Ph.D.www.perlorodkaricni.cz
Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů2018RNDr. Jitka Svobodováhttps://heis.vuv.cz/projekty/raci2017
Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy2018Mgr. Pavel Rosendorf
Sestavení VHB bilance povrchových vod2018Mgr. Pavel Rosendorf
Studie k akci ""Monitoring a vyhodnocení koncentrace polyaromatických uhlovodíků (PAU) v povrchových vodách v okolí EDU -1. etapa""2018Mgr. Pavel Rosendorf
Studie týkající se stavu úniku úhoře říčního z území České republiky2018Ing. Jiří Musil Ph.D.