Skrýt nabídku

Řešené projekty

 
Název projektuReferenční rokHlavní řešitelStránky projektu
Analýza současného stavu informačního systému ARROW2015Mgr. Libuše Opatřilová
Analýza svaloviny ryb z řeky Labe a pískovny Mlékojedy2015Ing. Jiří Musil Ph.D.
Bioindikační testy účinnosti managementových opatření2015Mgr. Ondřej Simon
Detailní monitoring chemismu v NPP Blanice2015Ing. Věra Kladivová
Dopady socio-ekonom. změn ve spol. na spotřebu vody2015Ing. Libor Ansorgehttp://td020113.vuv.cz
Erozní smyv-zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody2015Mgr. Pavel Rosendorfhttp://heis.vuv.cz/projekty/eroznismyv
Hodn.nákl.přiměř.v rámci dosah.dobrého stavu vodních útvarů2015Ing. Libor Ansorge
Hodnocení vlivu vlnění proplouváním lodí na pobřežní biotopy se zaměřením na možné dopady zvýšení intenzity plavby realizaci záměru Plavební stupeň Děčín2015Mgr. Libuše Opatřilová
Hydrochem.odběry vzorků a analýzy pro studii proveditelnosti2015Ing. Věra Kladivová
Interkalibrace pro hodnocení biologických složek2015Mgr. Libuše Opatřilová
Mapování F66 - hořatka duh. a piskoř pruh - D- úkolu 9013.002015Ing. Jiří Musil Ph.D.
Mapování ZCHD a EVD druhů ryb a mihulí u malých toků2015Ing. Jiří Musil Ph.D.
Mapování ZCHD a EVD druhů ryb a mihulí u stojatých vod a tůn2015Ing. Jiří Musil Ph.D.
Mapování ZCHD a EVD druhů ryb a mihulí u velkých toků2015Ing. Jiří Musil Ph.D.
Metod.postupy pro hodnoc.zdrojů eutrofiz.vodních nádrží2015Mgr. Pavel Rosendorfhttp://heis.vuv.cz/projekty/eutrofizace
Monitoring a celoplošné mapování evr.význ.druhů pro dokončení návrhu NATURA 2000 v ČR2015Ing. Věra Kladivová
MONITORING CHEMISMU A BIOMONITORING HORNÍ MALŠE SE ZAMĚŘENÍM NA NÁROKY PERLORODKY ŘÍČNÍ2015Ing. Věra Kladivová
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků2015RNDr. Jitka Svobodováhttp://crayfish2015.vuv.cz
Monitoring vody v blízkosti ČOV obcí Puklice a Chlístov2015Mgr. Pavel Kožený
Opatření v pov.vodních nádrží k snížení jejich eutrofizace2015Mgr. Pavel Rosendorfhttp://heis.vuv.cz/projekty/eutrofizace