Skrýt nabídku

Výsledky výzkumu a další výstupy odborné činnosti


 

Článek v odborném periodiku

Nováková H., Fojtík T., Zbořil A. Databáze ochranných pásem vodních zdrojů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2019, roč. 61, č. 2, s. 12-19. ISSN 0322-8916.