Skrýt nabídku

Výsledky výzkumu a další výstupy odborné činnosti


 

Článek v odborném periodiku

Kavka, P.; Strouhal, L.; Weyskrabová, L.; Landa, M.; Müller, M. Návrhové krátkodobé srážky pro vodohospodářské stavby v krajině. Pozemkové úpravy, 2019, roč. 27, č. 2, s. 11-16. ISSN 1214-5815.