Skrýt nabídku

Výsledky výzkumu a další výstupy odborné činnosti


 

Článek v odborném periodiku

Příspěvek k historii výzkumu technologií čištění odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském. . Vodohospodářské technicko-ekonomické informace,, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 26-29. ISSN 0322-8916.