Skrýt nabídku

Oddělení ekologie vodních organismů

 • Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Musil, Ph.D.
 • Telefon: +420 220 197 542
 • Mobil: +420 702 202 962
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení se zabývá identifikací a hodnocením antropogenních vlivů a studiem jejich dopadů na vodní ekosystémy a navrhováním, vývojem a hodnocením nápravných opatření zmírňujících vliv různých civilizačních faktorů. Dále se zaměřuje na problematiku nepůvodních a invazních druhů ve vodních ekosystémech a environmentálními riziky spojenými s provozem vodních elektráren.

Činnost oddělení

Činnost oddělení

 • Identifikace a hodnocení antropogenních vlivů a studium jejich dopadů (fragmentace říční sítě, hydroenergetika, hydromorfologické změny, minimální zůstatkové průtoky, vlivy rybářství a akvakultury, klimatické změny, biologické invaze) na vodní ekosystémy,
 • problematika nepůvodních a invazních druhů ve vodních ekosystémech (detekce, transportní vektory, šíření, ekologické a ekonomické důsledky invazí, managementová a eradikační opatření),
 • environmentální rizika spojená s provozem vodních elektráren (modelový druh: úhoř říční (Anguilla anguilla)),
 • návrhy, vývoj a hodnocení nápravných opatření zmírňujících vliv civilizačních faktorů (rybí přechody, revitalizace říčních mikrohabitatů a mezohabitatů atd.),
 • monitoring a studium rybích společenstev (stanovení početnosti a věkové struktury, reprodukční potenciál, potravní biologie, morfologie),
 • mapování výskytu evropsky významných druhů ryb a mihulí (Natura 2000) a jejich trvale udržitelný management,
 • studium migračního chování a stanovení migrační úspěšnosti/potenciálu ryb,
 • vývoj automatických monitorovacích systémů migrací ryb.