Skrýt nabídku

Odbor hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie

  • Vedoucí odboru: Ing. Anna Hrabánková
  • Telefon: +420 220 197 437
  • Mobilní telefon: +420 725 448 550
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor se zabývá odborným řešením úloh z oblasti hydrologie a hydrauliky povrchových a podzemních vod. Je zaměřen na otázky kvantifikace a ochrany vodních zdrojů, na studium oběhu vod i pohybu vody v přírodním i umělém prostředí, dále na rozvoj a aplikaci metod měření a sledování parametrů pohybu vody v tocích, nádržích i horninovém prostředí i na problematiku hydroekologie. Rovněž se podílí na řadě národních i mezinárodních projektů, provádí expertizní činnost a poskytuje odborné poradenství.

Tištěná prezentace odboru (1,1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Činnost odboru

Činnost odboru

  • Komplexní výzkum a vývoj metod v oblasti hydrologie (zpracování hydrologických dat, hydrologická bilance, extrémní hydrologické jevy, hydrologické předpovědi, klimatická změna, adaptační opatření, antropogenní ovlivnění hydrologického režimu a jeho následky, revitalizace krajiny a říčních systémů aj.),
  • komplexní výzkum a vývoj metod v oblasti hydrauliky (vodní toky, vodní díla a objekty na vodních tocích, hydraulika v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotního inženýrství, energetiky a průmyslu, hodnocení procesů ve vodních ekosystémech, fyzikální a matematické modelování aj.),
  • komplexní výzkum a vývoj metod v oblasti ochrany podzemních vod, hydrogeologie a ekologických zátěží (zdroje podzemní a povrchové vody, jejich jakost, prostorová a časová variabilita, ochrana před znečištěním, jeho identifikace, sanace a monitoring aj.) a
  • provoz České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (ČKSVV),
  • provádění hydrologických, hydraulických a hydrogeologických měření v terénu.