Skrýt nabídku

Oddělení hydrologie

 • Vedoucí oddělení: Ing. Adam Vizina, Ph.D.
 • Telefon: +420 220 197 404
 • Mobil: +420 605 882 810
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení se zabývá sledováním oběhu povrchových a podzemních vod, včetně hodnocení jeho dlouhodobého vývoje, vlivu antropogenních a klimatických změn na vodní zdroje, rozvojem metod modelování hydrologické bilance a zkoumáním extrémních hydrologických jevů. Provádí hydrometrická měření, vodoměrná a meteorologická pozorování a zpracování hydrologických podkladů. Dlouhodobě zajišťuje hydrologická pozorování v povodí horní Metuje a měření výparů z vodní hladiny ve stanici Hlasivo. Spolupracuje na řadě národních i mezinárodních projektů.

Tištěná prezentace oddělení (0,75 MB, Adobe Acrobat dokument)

 

Činnost oddělení

Činnost oddělení

 • Komplexní výzkum v oblasti hydrologie a příbuzných vědních disciplín,
 • výzkum vlivu klimatických změn na hydrologické poměry a vodní zdroje, výzkum adaptačních opatření,
 • rozvoj metody hydrologické bilance, vývoj metod zpracování hydrologických dat pro potřeby národního hospodářství, zejména vodního hospodářství a ochrany obyvatelstva před extrémními hydrologickými jevy, ochrany vod a ochrany životního prostředí,
 • vývoj vlastního modelu BILAN pro modelování hydrologické bilance, rozvoj ostatních modelů pro modelování změn hydrologické bilance a jakosti povrchových a podzemních vod,
 • výzkum extrémních hydrologických jevů – povodní a sucha (včetně vyhodnocování aktuálních případů),
 • výzkum zdrojů podzemní a povrchové vody, jejich prostorové a časové variability,
 • sledování a vyhodnocování dlouhodobého vývoje změn hydrologického režimu na základě historických dat a sledování povrchových a podzemních vod a výparu z vodní hladiny, vývoj metod hydrologických předpovědí,
 • antropogenní ovlivnění hydrologického režimu a jeho následky, hydrologické aspekty revitalizace krajiny a říčních systémů, vztahy hydrologických podmínek a ekosystémů, hydrologie devastovaných oblastí.