Skrýt nabídku

Oddělení souhrnných vodohospodařských informací

  • Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Dlabal
  • Telefon: +420 220 197 283
  • Mobilní telefon: +420 732 406 469
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení se zabývá zpracováním Souhrnné vodní bilance podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci. Dále shromažďuje, analyzuje, poskytuje a publikuje vybrané souhrnné informace o vodách a podílí se na správě vybraných dat v HEIS VÚV.

Činnost oddělení

Činnost oddělení

  • Sestavování Souhrnné vodní bilance podle vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, jejímž výsledkem je analýza využití zdrojů a požadavků na vodu z hlediska množství a jakosti za předchozí rok,
  • shromažďování, analyzování, poskytování a publikování vybraných souhrnných informací o vodách,
  • odborná podpora při přípravě prováděcích předpisů zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • výzkum v oblasti ekonomie vodního hospodářství, včetně zpracování ekonomických podkladů pro Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice a Zprávu o životním prostředí České republiky,
  • pořizování a správa vybraných tabulkových dat v HEIS VÚV.