Skrýt nabídku

Oddělení se zabývá aplikovaným výzkumem procesů úpravy pitné vody, sledováním a vyhodnocováním komplexního vlivu znečištění na prostředí a výzkumem, vývojem a posuzováním návrhů nových technologií čištění odpadních vod. Dále navrhuje vhodné technologické postupy úpravy vody z povrchových a podzemních zdrojů a provádí posuzování a kontrolu technologie úpravy vody a posuzování procesů čištění odpadních vod včetně hodnocení funkce a účinnosti kalového hospodářství.