Skrýt nabídku

Pobočka Ostrava

  • Vedoucí odboru: Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA
  • Telefon: +420 595 134 899
  • Mobilní telefon: +420 724 811 310
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ostravská pobočka tvoří vědeckovýzkumnou základnu vodního hospodářství severní Moravy a Slezska. Byla založena v roce 1942 jako regionální laboratoř tehdejšího Státního ústavu hydrologického v Praze. Důvodem jejího zřízení byly zejména zhoršující se stav povrchových vod v povodí řeky Odry a specifická problematika ostravsko-karvinské průmyslové oblasti. Toto zaměření si pobočka zachovává dodnes.

Po roce 1945 byly laboratoře přičleněny k hydrologickému oddělení zemského národního výboru v Brně jako expozitura Ostrava. V roce 1949 laboratoře přešly pod Krajský národní výbor v Ostravě. V roce 1951 se laboratoře vrátily do působnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského Praha a současně získaly statut detašovaného pracoviště. V roce 1970 pak získaly statut pobočky.

Tištěná prezentace odboru (0,78 MB, Adobe Acrobat dokument)

Činnost pobočky

Činnost pobočky

Hlavní náplň pobočky se v současné době zaměřuje na výzkumné, rozvojové a expertní činnosti související s ochranou a využíváním vodní složky životního prostředí s převážnou orientací na území povodí Odry. Činnost je cílena zejména na výzkum změn jakosti vody v tocích a v nádržích povodí řeky Odry, technologie čištění a hospodaření s vodou. Pobočka v Ostravě vykonává gesci nad problematikou toxicity v rámci sledování jakosti vody a procesů jejích změn z hlediska fyzikálních, chemických a biologických charakteristik.

Pracoviště se aktivně spolupodílí na koordinaci a zajištění činnosti ústavu v rámci zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod a chráněných území. Dále pracovníci zajišťují činnosti v problematice plánování v oblasti vod a připravují legislativní podklady pro aktualizaci vymezení ochranných pásem vodních zdrojů a podklady pro aktualizaci legislativních předpisů souvisejících s plánováním v oblasti vod v ČR. Laboratorní oddělení hydrochemie a hydrobiologie provádějí chemické, biologické a bakteriologické rozbory vod a testy akutní a chronické toxicity, a to včetně genotoxických stanovení.