Skrýt nabídku

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů

  • Vedoucí odboru: Ing. Eva Juranová
  • Telefon: +420 220 197 335
  • E–mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů tvoří jedno ze dvou pracovišť Zkušební laboratoře technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v. v. i. (ZLVÚV). Hlavním úkolem odboru je zabezpečování analytických dat s využitím nejmodernější techniky a postupů tak, aby bylo zajištěno kvalifikované řešení projektů a cíleného výzkumu v oblasti rozvoje a ověřování metod zjišťování a hodnocení změn kvality vod při jejich užívání a ochraně. Kromě toho řeší výzkumní pracovníci odboru i celou řadu výzkumných projektů a komerčních zakázek.

Tištěná prezentace odboru (0,51 MB, Adobe Acrobat dokument)

Činnost odboru

Činnost odboru

Činnosti odboru jsou převážně součástí řešení výzkumných úkolů a projektů (národních i mezinárodních) a monitorovacích programů celostátního významu. K dalším činnostem patří příprava legislativních podkladů včetně implementace předpisů EU, vývoj a ověřování nových analytických metod a další aktivity. Laboratoř se pravidelně účastní národních i mezinárodních mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ), resp. zkoušení způsobilosti (ZZ). Vzhledem ke statutu laboratoře jsou jednotlivá oddělení odboru také pověřována přípravou a distribucí zkušebních vzorků pro tato porovnávání.

Pracoviště disponuje vysoce kvalifikovaným odborným personálem, je vybaveno špičkovou instrumentální technikou a má kvalitní provozně-technické laboratorní zázemí. Díky tomu je schopno zajistit analytická stanovení většiny hydrochemických parametrů obsažených v českých i evropských právních předpisech. Vzhledem k rozsahu a rozdílnosti laboratorních stanovení jsou práce prováděny ve specializovaných odděleních.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 522/2001, ke Zprávě o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě v letech 2006 až 2010 (19,5 KB, Adobe Acrobat dokument), a dále smlouvy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zajišťuje pracoviště činnosti stálé složky celostátní Radiační monitorovací sítě (RMS) za obvyklé nebo mimořádné radiační situace.