Ministerstvo zdravotnictví schválilo metodiku analýzy odpadních vod na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2

Cílem metodiky je zajistit validní analýzu vzorku odpadních vod na přítomnost specifických oblastí genomu původce onemocnění COVID-19. Tento postup zahrnuje systém kontrol celého procesu analýzy, který ověří řádný průběh odběru vzorku, umožní stanovit účinnost celého analytického postupu a tím přesněji kvantifikovat množství sledovaných virů v odebraném vzorku odpadní vody. Jedná se o inovativní postup v kombinaci systému použitých kontrol odběrů vzorků odpadních vod a umožňuje spolehlivou a validní analýzu vzorku odpadní vody a následující kvantifikaci SARS-CoV-2 v něm. Metodika byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně, v. v. i. v rámci řešení společného projektu s Výzkumným ústavem vodohospodářských T. G. Masaryka, v. v. i. (hlavní řešitel) „Využití monitoringu odpadních vod jako nástroje včasného varování před vznikem epidemiologické situace (COVMON, identifikátor VI04000017)“, podpořeného z Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015–2022.

Více se o tématu viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách dozvíte zde.