VÚV TGM má nový web

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka má po více než 11 letech nové webové stránky. Nejde přitom jen o pouhou změnu designu, ale o zcela novou grafiku a především strukturu webu, která je primárně zacílena na potřeby klienta a zároveň respektuje soudobé trendy. A my všichni ve VÚV TGM věříme, že návštěvníci z řad laické i odborné veřejnosti jeho uživatelskou vstřícnost a přehlednost brzy ocení.

Porovnání vizuálu a základní struktury úvodní stránky původního a nového webu

Dosavadní struktura webu vycházejí z vnitřní struktury instituce (jednotlivé výzkumné odbory a oddělení) byla definitivně opuštěna a z pohledu návštěvníka přicházejícího na naše stránky je web nově rozdělen na tři hlavní sekce:

  • Výzkum a vývoj (aneb Co děláme),
  • Naše Služby (aneb Co nabízíme) a
  • Pro média (aneb Co Vás zajímá).

Účelem nového rozdělení je, aby se návštěvník co nejrychleji dozvěděl potřebnou informaci bez ohledu na znalosti vnitřního členění instituce, ať už se touží podívat, čemu se ve VÚV TGM aktuálně věnujeme, co si u nás může objednat, nebo jaká vodohospodářská témata právě rezonují v médiích.

Při první návštěvě webu se uživateli po několika sekundách začne přehrávat krátké video, které jej klipovou formou seznámí s naší činností a provede i zázemím instituce. Pod videem je umístěn slider, na kterém běhají hlavní aktuality týkající se naší činnosti či vodohospodářské problematiky v ČR i v zahraničí. Pod sliderem jsou umístěny tři „dlaždice“, odkazující na hlavní sekce webu.

Tvorba nového webu od první skici přes návrh struktury webu, první grafický návrh až po náhled sekce Služby tak, jak se jeví uživateli

Z úvodní stránky webu se lze skrze horní menu či kliknutí na příslušnou dlaždici přenést do 2. úrovně webu, kde je příslušná aktivita detailněji představena prostřednictvím několika záložek. Návštěvník si může na této a na 3. úrovni webu prohlédnout stěžejní projekty řešené v rámci daného výzkumného tématu, seznámit se detailněji s konkrétními nabízenými službami, prohlédnou si unikátní přístrojové vybavení nebo se třeba ujistit o certifikaci nabízených služeb a zařízení.

V neposlední řadě byla na hlavním menu vytvořena záložka O nás, která Vás provede nejen historií, strukturou instituce a dokumenty povinnými z hlediska našeho zřizovatele, ale nově Vás seznámí i s mimopracovním životem ve VÚV TGM. Nový web se bude stále vyvíjet, přibydou jazykové mutace, možnosti interaktivního filtrování v různých položkových seznamech.

Propojení na původní web zůstane zachováno v odkazu ve spodní části úvodní stránky do doby, než bude pro malý zájem uživatelů přirozeně opuštěn. Přejme si tedy, aby nový web VÚV TGM začal co nejdříve žít vlastním životem, a společně věříme, že pro vás bude po letech příjemným osvěžením.