Společný monitoring jakosti vod AKWA

Na česko-německé hranici se ve dnech 11. a 12. 3. 2024 sešli odborníci na vodní hospodářství z obou zemí, aby společně přispěli ke zlepšení životního prostředí koordinovaným společným monitoringem jakosti vod v rámci bilaterálního projektu AKWA programu Interreg. Za českou stranu se zúčastnili výzkumní pracovníci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., a za německou stranu odborníci ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., ve spolupráci se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii, je identifikovat environmentální rizika způsobená změnou klimatu u znečištěných přeshraničních vodních toků a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci.

Více informací se dozvíte na webových stránkách projektu zde.