Čištění odpadních vod, úprava vody

V oblasti technologie vody se zabýváme technologickými procesy úpravy pitné vody, čištěním odpadní vody a recyklací vody. Řešíme technologické aspekty nakládání s vodami, vliv odpadních vod na povrchové vody a možnosti jejich recyklace. Zvláštní pozornost je zaměřena na oblast odstraňování látek ze skupiny PPCPs (Pharmaceuticals and Personal Care Products) z odpadní vody na ČOV. Dále ověřujeme správnou funkci zařízení určených k čištění odpadních vod, úpravě pitných vod a ke zpracování kalů a sedimentů formou poloprovozních pokusů a testů. Odpadní voda je také využívána jako zdroj informací o zdraví a způsobu života obyvatelstva s využitím tzv. epidemiologického přístupu. Z odpadní vody lze usuzovat např. na míru spotřeby drog či rozvoje epidemie covid-19 ve sledovaných oblastech.