Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)

V letech 2018 až 2020 byl prováděn průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území hlavního města Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo ve spolupráci se SZÚ, alternativně k Vyhlášce 238/2011 Sb., navrženo a pro hodnocení použito „orientační posouzení aktuálního stavu přírodních koupališť“ (vyhovující a vyhovující s výhradou – voda vhodná ke koupání; nevyhovující – voda nevhodná ke koupání).


Do výstupu typu „databáze“ byly vloženy veškeré informace, získané v průběhu řešení projektu. Význam tohoto typu výstupu je digitální uložení a dlouhodobá dostupnost uceleného souboru shromážděných informací v přehledné tabelární podobě.


Veřejná databáze, zpracovaná v rámci studie „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ v rámci projektu „Praha–Pól růstu II“, 2018–2020, je ke stažení zde.