Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)

V letech 2018 až 2020 byl prováděn průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území hlavního města Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo ve spolupráci se SZÚ, alternativně k Vyhlášce 238/2011 Sb., navrženo a pro hodnocení použito „orientační posouzení aktuálního stavu přírodních koupališť“ (vyhovující a vyhovující s výhradou – voda vhodná ke koupání; nevyhovující – voda nevhodná ke koupání).


Mapová aplikace (webová mapová prohlížečka) je aktuálním přehledným interaktivním výstupem studie „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“, jehož hlavním přínosem je zvýšení informovanosti občanů Prahy v oblasti možností vodní rekreace. Absence spolehlivého internetového zdroje informací byla zjištěna provedeným dotazníkovým šetřením.


Mapová aplikace, zpracovaná v rámci projektu „Praha–Pól růstu II“, 2018–2020, je dostupná zde. Jejím hlavním účelem je prezentace aktuálních i historických informací o možnostech vodní rekreace v Praze a údajů o nových možnostech shromážděných v rámci projektu. Mapová prohlížečka obsahuje relevantní vrstvy umožňující sestavení různých pohledů podle zájmů uživatele. Vybrané vrstvy obsahují rozšiřující informace (např. fotografie, údaje o kvalitě vody, grafy, webové stránky, chráněná území).