Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)

V letech 2018 až 2020 byl prováděn průzkum potenciálních možností rozšíření míst ke koupání a rekreace u vody na území hlavního města Prahy. Z cca 150 nalezených míst bylo vybráno 57, na nichž byla monitorována jakost vody a hodnocen jejich stav a potenciál. Pro posouzení jakosti vody těchto lokalit bylo ve spolupráci se SZÚ, alternativně k Vyhlášce 238/2011 Sb., navrženo a pro hodnocení použito „orientační posouzení aktuálního stavu přírodních koupališť“ (vyhovující a vyhovující s výhradou – voda vhodná ke koupání; nevyhovující – voda nevhodná ke koupání).


Soubor map „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ – typ výstupu Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem Pro možnost plošné presentace výsledků projektu (bannery, plakátové presentace, nástěnky aj.) byl vytvořen soubor map, optimalizovaný pro velkoformátový tisk. Tento výstup projektu zobrazuje ve 2 typech map (informační a výsledkové) 156 současných a zaniklých koupacích míst, mezi nimi námi sledované profily 2018–2020, oficiální koupací místa, říční plovárny, přírodní nádrže, koupaliště, venkovní bazény a plovárny, bazény kryté, dále hustotu zalidnění (počet obyvatel/km2) podle jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, součástí je podkladová topografická mapa. Výsledkové mapy obsahují kromě výše uvedených vrstev, vrstvy s informacemi o zařazení námi sledovaných profilů do tří kategorií (profily vhodné pro celodenní rekreaci u vody, na profily vhodné pro nenáročné návštěvníky a na profily nevhodné pro rekreaci u vody) a určením potenciálu profilů pro jejich další využití (doplnění základním vybavením (P1) nebo mají potenciál pro přeměnu na veřejnou plovárnu (P2). Soubor map sestává z 6 map, tj. 2 typy map – informační a výsledkové pro 3 dílčí území Prahy


Ukázka specializované informativní mapy, zobrazující rekreační potenciál vody v Praze, která byla zpracována v rámci studie „Možnosti vodní rekreace na území hlavního města Prahy (od historie po současnost)“ v rámci projektu „Praha – Pól růstu II“, 2018–2020, je k nahlédnutí zde.