HAMR a dlouhodobé hydrologické sucho

V souvislosti s klimatickou změnou dochází k nárůstu četnosti výskytu období s nedostatkem vody a sucha. Už i na území ČR jsou zaznamenány problémy se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji. Výrazně rostou dopady sucha na zemědělskou produkci a lesní hospodářství. Do budoucna lze očekávat, že stávající vodní zdroje nebudou dostatečné, a to nejen z hlediska potenciálně snižujícího se dostupného množství vody, ale i z hlediska nevyhovující jakosti vody.