Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě

Pozadí projektu

Současný monitoring prioritních a dalších znečišťujících látek dle vyhlášky 98/2011 ve znění §21 vodního zákona není schopen zachytit veškeré zdroje znečištění, které negativně ovlivňují jakost povrchových vod. Pro sledování toxických látek v povrchových vodách je doporučováno začlenit effect-based monitoring do Rámcové směrnice o vodě. V současnosti dostupné metodiky použití effect-based metod nejsou v ČR dostatečné a nereflektují současné poznání v dané problematice. Projekt je řešen v letech 2021–2023, poskytovatelem podpory je Technologická agentura České republiky.

Cíle a metodika projektu

Tvorba metodiky pro hodnocení stavu povrchových vod pomocí vybraných effect-based metod v kontextu Rámcové směrnice o vodě.  Řešení vychází z požadavků Rámcové směrnice a směrných dokumentů pro její implementaci. Podrobnosti o projektu se dočtete ZDE.