Hospodaření s obaly a odpady

V oblasti hospodaření s odpady a obaly se dlouhodobě zabýváme řešením problematiky předcházení, vzniku a využití odpadů. Centrum pro hospodaření s odpady bylo založeno na základě rozhodnutí Ministra životního prostředí dne 1. 9. 2001 jako součást VÚV TGM. Od svého vzniku zajišťuje odborné činnosti a výzkum v oblasti nakládání s odpady a také odbornou podporu Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí. Detailněji se s tematikou hospodaření s obaly a podrobnostmi o řešených projektech seznámíte zde.

Kontakty

Ing. Miroslav Váňa

Vedoucí odboru technologie vody a odpadů
Telefon: 725 741 467, email: miroslav.vana@vuv.cz

Více