Ing. Adam Vizina, Ph.D.

Vedoucí oddělení hydrologie. Telefon: 605 882 810, email: adam.vizina@vuv.cz.