Skrýt nabídku

30. 6. 2020

Koupání ve Vltavě

Dne 27. 6. 2020 byla odvysílána v pořadu Z metropole na programu ČT1 reportáž o tom, kde se lze v Praze ve Vltavě vykoupat a jaká je kvalita vltavské vody. Reportáž navazuje na reportáž z 20. 6. 2020.

26. 6. 2020

Sucho v Česku

Dne 25. 6. 2020 hovořil v živém vstupu do pořadu Studio ČT24 Ing. Adam Vizina, Ph.D., na téma sucha v Česku, zavlažování krajiny a účinků vydatných dešťů na stav sucha (stopáž 0:00 až 6:51).

25. 6. 2020

Testování odpadních vod na koronavirus by mohlo sloužit jako nástroj včasného varování

Dne 24. 6. 2020 hovořila ve speciálu Koronavirus na programu ČT24 Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D., a to na téma zkoumání přítomnosti koronaviru v odpadních vodách.

22. 6. 2020

Vývoj protipovodňových opatření

Dne 19. 6. 2020 hovořil v živém vstupu do interaktivního zpravodajského pořadu 90' ČT24 Ing. Karel Drbal, Ph.D., na téma současných přívalových srážek a vývoje protipovodňových opatření (stopáž 20:08 až 27:57).

22. 6. 2020

Nová místa ke koupání v Praze a jejím okolí

Dne 20. 6. 2020 hovořili v pořadu Z metropole na programu ČT1 Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., Ing. Tomáš Fojtík a Ing. Marcela Makovcová o projektu, jehož cílem je najít nová místa ke koupání pro Pražany a v jehož rámci loni a předloni otestovali na 40 rybníků a vodních nádrží v metropoli a její těsné blízkosti.

22. 6. 2020

Koronavirový alarm z odpadních sekretů. Fungovat může hned, říká vědkyně

Z odpadní vody dokážou vědci vyčíst stopy drog nebo léků a nově také zbytky koronaviru. Do budoucna by se tak právě splašky mohly stát indikátorem, který podchytí případnou druhou vlnu. „Skutečně to vypadá, že by tento přístup mohl být využitelný jako základ systému včasného varování,“ říká Hana Mlejnková z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.

19. 6. 2020

O spotřebě pitné vody v ČR na CNN Prima NEWS

Dne 18. 6. 2020 hovořil v pořadu Zprávy ve 12:00 na CNN Prima NEWS hydrolog Ing. Adam Beran, Ph.D., o spotřebě pitné vody v České republice, a to v návaznosti na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k tématu SUCHO (stopáž 5:10 až 7:45).

18. 6. 2020

Kauza Turów pokračuje: Podle hydrogeologů mohou vyschnout zdroje pitné vody

Dne 17. 6. 2020 komentoval hydrogeolog RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., pro CNN Prima NEWS možné ohrožení zdrojů pitné vody pro příhraniční obce na Liberecku v souvislosti s plánovaným rozšířením polského dolu Turów.

16. 6. 2020

O monitoringu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách na CNN Prima NEWS

Na téma monitoringu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR proběhlo dne 15. 6. 2020 na CNN Prima NEWS několik zpravodajských vstupů:

10. 6. 2020

Vodojemy odrážely úroveň života ve městech, říkají lovci unikátních staveb

Už 1 500 vodojemů v Česku zmapovala dvojice výzkumníků Robert Kořínek a Michal Horáček. Často jde o unikátní technické stavby. Patří mezi ně i vodojemy v Libereckém kraji.

4. 6. 2020

Nová šance pro žíznící české obce. Dostatek vody zajistí obří podzemní nádrže

Je to jev, který se pro některé starosty už začíná téměř stávat rutinou. V menších obcích během parného léta vodní zdroje ve studnách pomalu slábnou, až se stane to, čeho se všichni obávají – voda prostě dojde.

4. 6. 2020

Průlom: nákazu virem zjistíme ze splašků

Dne 4. 6. 2020 vyšel v MF Dnes článek (úvod, pokračování) o unikátní metodě odhalování koronaviru dříve, než se začne nekontrolovaně šířit, jehož součástí je i rozhovor s RNDr. Hanou Mlejnkovou, Ph.D.

1. 6. 2020

Dopady sucha na račí populaci v českých tocích

Dne 26. 5. 2020 hovořila RNDr. Jitka Svobodová v pořadu Dopolední Radiožurnál Českého rozhlasu dopadech sucha na račí populaci v českých tocích (stopáž 13:41:40 až 13:46:12).

29. 5. 2020

Pozvánka na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020

Československá společnost mikrobiologická, z. s., a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., si vás dovolují pozvat na konferenci Mikrobiologie vody a prostředí 2020, která se bude konat ve dnech 21.–23. 10. 2020 v hotelu Kamzík v Malé Morávce v Jesníkách. V pozvánce naleznete prodloužené termíny pro zaslání přihlášky a úhradu konferenčního poplatku.

28. 5. 2020

Jak „udat“ cizího raka s mobilem biologům

Dne 19. 5. 2020 vyšel v příloze MF Dnes článekmobilní aplikaci Raci v ČR, jehož součástí je i rozhovor s RNDr. Jitkou Svobodovou. O aplikaci pak vyšel článek i na serveru Dobrý Zprávy.

25. 5. 2020

Expert o extrémním suchu: V  některých místech chybí rok a půl srážek. Musíme se přizpůsobit

Dne 21. 5. 2020 hovořil Ing. Adam Vizina, Ph.D., v pořadu Epicentrum na Blesk TV o extrémním suchu a jak se na něj adaptovat.

25. 5. 2020

V brněnské laboratoři zkoumají koronavirus v odpadních vodách. Chtějí tak zjistit promořenost obyvatel

Dne 5 .5. 2020 poskytla ČT24 informace o zkoumání přítomnosti koronaviru v odpadních vodách ze dvou desítek čistíren odpadních vod v zemi Mgr. Kateřina Sovová, Ph.D. Součástí článku je rovněž reportáž. Na stejné téma pak 19. 5. 2020 vyšel i článek s reportáží na Seznam Zprávy.

21. 5. 2020

Zadržování vody v krajině po deštích

Dne 15. 5. 2020 hovořil Ing. Adam Vizina, Ph.D., v pořadu Studio 6 na programu ČT1 České televize o zadržování vody v krajině po deštích (od stopáže 1:45).

21. 5. 2020

Hydrogeologové se pokusí doplnit podzemní vodu pomocí vrtů. Ta z "podzemních hrází" je kvalitnější

Dlouhé období sucha, které panuje v Česku od roku 2014, se již projevuje i na podzemních zdrojích pitné vody. Hladina v nich klesá, a ministerstvo životního prostředí se proto zamýšlí nad tím, jak vodu v případě pokračujících problémů doplnit. Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., poskytl Hospodářským novinám rozhovor o výhodách umělé infiltrace vody.