Kurz vzorkování ve VÚV TGM

VÚV TGM pořádá ve dnech 20. 5. až 22. 5. 2024 kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří, a to prezenčně v prostorách ústavu v Praze 6.

Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry vzorků v rámci systémů akreditovaných podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Kurz trvá 3 dny a je ukončen zkušebním testem. Absolventi obdrží certifikát, který kvalifikuje své držitele k získání pověření vykonávat specifické činnosti v rámci systémů kvality jejich pracovišť.

Podrobné informace včetně závazné přihlášky lze stáhnout zde (PDF) či zde (MS Word). Přihlášku je třeba zaslat nejpozději do 10. 5. 2024 na email michaela.dykova@vuv.cz nebo na adresu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.