Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii

Jaderná havárie, ať už na našem území nebo mimo něj, je událost značně nepravděpodobná. Následky takové události však mohou být velmi závažné, proto je třeba se připravit i na takové scénáře. Cílem projektu je zlepšení znalostí o zajištění zdrojů pitné vody před radioaktivní kontaminací v případě havárie jaderného zařízení stanovením hodnoty indexu specifické zranitelnosti útvarů podzemních vod (pravděpodobnost rizika kontaminace podzemních vod radionuklidy ze spadu po jaderné havárii). Projekt je řešen v letech 2019–2022, poskytovatelem podpory je Ministerstvo vnitra v rámci programu Bezpečnostního výzkumu České republiky.

Metodika projektu

V rámci projektu IMDUKR vznikly dva soubory map specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí českých jaderných elektráren – Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín. Každý soubor map zobrazuje okolí jedné z českých jaderných elektráren a obsahuje kromě přehledové mapy celého okolí jaderné elektrárny i další listy, které jej zobrazují ve větší podrobnosti.