Kalibrace hydrometrických vrtulí

Hydrometrické vrtule jsou i přes rozvoj systémů založených na jiných principech dodnes nejpoužívanějšími přístroji pro měření rychlosti proudění vody i průtoků metodou rychlostního pole ve vodním hospodářství a hydrologii.

Předmětem kalibrace je experimentální stanovení vztahu mezi rychlostí proudění kapaliny v a frekvencí otáčení otočného prvku (propeleru) vrtule. Za tímto účelem je měřidlo upevněno na vlečný vozík a taženo klidnou vodou napuštěnou v přímé nádrži konstantního příčného průřezu počtem konstantních rychlostí vlečného vozíku. Současně s tím se měří rychlost vlečného vozíku a počet otáček rotačního prvku. Vzájemný vztah mezi rychlostí vlečného vozíku a specifickými otáčkami (frekvencí otáčení) vrtule s rotačním prvkem se pak vyjádří kalibrační rovnicí, u níž je stanoven interval platnosti.


Při vlastní kalibraci vrtulí s rotačním prvkem se prostřednictvím uživatelského rozhraní řídicího počítače předem nastaví požadovaný počet otáček vrtule a požadovaná rychlost vozíku. Vozík se rozjede a po dosažení nastavené rychlosti a jejím ustálení zahájí řídicí počítač sběr dat. První příchozí signál od vrtule zapíná měření projeté vzdálenosti a času, současně s tím se načítají signály od vrtule. Jakmile je dosažen jejich nastavený počet, měření dráhy a času se ukončí a data jsou bezdrátově předána řídicímu počítači ve velínu.


Doporučený počet kalibračních bodů (počet jízd) je v souladu s normou 8 až 12 při kalibraci do rychlosti 2,5 m/s, 12 až 18 při kalibraci do rychlosti 5 m/s a 18 až 24 při kalibraci do rychlosti 8 m/s. Po realizaci všech určených vlečných rychlostí (kalibračních bodů) jsou data zpracována počítačem a je vyhodnocena kalibrační rovnice s příslušnými koeficienty, která je součástí protokolu předávaného zákazníkovi. Kalibrace v průměru trvá 4 hodiny. Poptávku můžete vytvořit zde.