Lidé

Zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí každé instituce. Jelikož jsme si toho dobře vědomi, naší snahou je pro spokojenost zaměstnanců kromě nejrůznějších benefitů připravovat každoroční sportovní či kulturní aktivity, kde se mohou potkat nejen stávající zaměstnanci s těmi, kteří už pro nás nepracují, ale i zkušení matadoři s novými kolegy po škole a především s kolegy různých oborů a činností, které spojuje jedno slovo – voda. Ve VÚV to totiž celoročně žije.