Ing. Jan Kupec

Náměstek ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost.