Ing. Jan Kupec

Narodil se v roce 1971 v Brně. Vystudoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor přístrojová, regulační a automatizační technika, kde v roce 1994 získal titul inženýr. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., pracuje od roku 1996 v brněnské pobočce, a to v pozici výzkumného pracovníka oddělení ochrany jakosti vod, od roku 2007 jako vedoucí oddělení informatiky a provozu. Od 1. února 2024 nastoupil na pozici náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost.