Ing. Libor Ansorge, Ph.D.

Narodil v roce 1973 v Chomutově. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, kde v roce 1997 získal titul inženýr. Na stejné fakultě získal v roce 2017 titul Ph.D. v oboru inženýrství životního prostředí. Během své profesní kariéry působil zejména ve veřejné a státní správě. V roce 1997 nastoupil na Městský úřad v Jirkově, v letech 1999–2001 působil na Státní meliorační správě resp. Zemědělské vodohospodářské správě. V roce 2002 nastoupil na Ministerstvo zemědělství, kde působil v pozicích referenta a později vedoucího oddělení. Profesně se zabýval zejména plánováním v oblasti vod. Od roku 2011 působí ve VÚV TGM, v. v. i. jako výzkumný pracovník a od dubna 2018 v pozici náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost.