Ing. Dita Výborová

Narodila se v roce 1971, vystudovala ekonomii na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (nyní Technická univerzita v Liberci), kde v roce 1995 získala titul inženýrka. Po studiích odjela na rok do zahraničí studovat angličtinu. Během své profesní dráhy působila v soukromém sektoru na obchodních pozicích, později ve školství a veřejné správě. 4 roky byla ve funkci starostky města Odolena Voda, kde také žije. Od roku 2015 působila jako vedoucí odboru školství Městské části Praha 7, následně pak na soukromé vysoké škole Ambis jako prorektorka pro studium a na Univerzitě Karlově jako tajemnice jedné její součásti. Od dubna 2022 je ve funkci náměstkyně ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost. Ve volném čase ráda cestuje, chodí do přírody a sportuje, má dvě děti.