Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti

Cílem řešení projektu bylo směřovat především k ověřeným postupům návrhů integrované ochrany území před dopady lokálních povodní a erozními jevy tak, aby navrhovaná opatření byla účinná, prosaditelná a udržitelná.