Partnerství a podpora

Jelikož každý řádný výzkum stojí nemalé finanční prostředky, grantové kofinancování výzkumu je nedílnou součástí existence naší instituce. Všem partnerům a poskytovatelům podpory tímto děkujeme za jejich dlouhodobou podporu. Vedle zajištění financování je součástí každého kvalitního výzkumu vstupní know-how, proto rovněž děkujeme všem spřízněným organizacím za spolupráci a možnost vzájemně sdílet společně vytvořené výsledky.