Data pro státní správu

Datová podpora v oblasti vodního hospodářství, reportingu koupacích míst a Mezinárodních komisí pro ochranu Labe, Odry a Dunaje, příprava kartografických výstupů a INSPIRE.

Pozadí projektu

Pro Ministerstvo životního prostředí jako pro svého zřizovatele zajišťuje VÚV TGM, v.v.i., mnoho důležitých činností, které je nutné řešit na základě legislativních předpisů nebo mezinárodních či meziresortních dohod. Jednou z klíčových oblastí je datová podpora, která v sobě zahrnuje např. aktualizace a publikace datových sad, vedení evidencí, plnění povinností Směrnice INSPIRE, podpora reportingu pro EK či pro mezinárodní komise.

Cíle a metodika projektu

Hlavním cílem je vytvořit funkční a stabilní datovou základnu, nastavit aktualizační procesy a smysluplná workflow dat tak, aby byly zajištěny všechny důležité činnosti a minimalizovány sekundární náklady. Důležitým cílem tohoto projektu je například harmonizace datové sady vodních linií napříč všemi zainteresovanými subjekty nebo tvorba a údržba metadat, prohlížecích a stahovacích služeb k vybraným evidencím a prioritním datovým sadám identifikovaných v rámci INSPIRE. V souvislosti s kvalitní datovou základnou je pak možné plnit požadavky pro reporting do evropských či mezinárodních systémů.

Více na www.dibavod.cz.