Využití umělé infiltrace pro posílení zásob podzemní vody

Umělá infiltrace je ve světovém měřítku stále populárnější vodohospodářská metoda jak zadržovat vodu v krajině a zpomalovat její odtok. Ještě v šedesátých letech byla Česká republika mezi špičkou v této oblasti. Pak však došlo k celostátní změně strategie a přesunu důrazu na zásobování povrchovou vodou. Období střídajících se klimatických extrémů, povodní a sucha, ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí. Většina států s vhodnými hydrogeologickými podmínkami začlenila umělou infiltraci do svých opatření v boji proti suchu - například Izrael zasakuje 87 % svých vyčištěných odpadních vody formou umělé infiltrace a recykluje je. V Německu 20 % všech pitných vod pochází z různých forem umělé infiltrace. V České republice je vytipována řada perspektivních lokalit, mimo jiné i v oblastech postižených suchem a na ně jsou připraveny administrativně zajištěné podrobné technické projekty včetně zdůvodněných rozpočtů. K jejich spuštění však dosud chybí potřebné finanční zdroje.