Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití

Technické ikony vodárenství s více než 200 letou tradicí.

Pozadí projektu

Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenství. Jsou specifické vývojem stavebním, technologickým i uplatňováním architektonických dobových trendů na vertikálních stavbách. Mají na našem území doloženou dvou set letou historii, některé již slouží i sto let. Byly dřevěné, ocelové, zděné i betonové, dosahují výšek přes 60 metrů. Jsou pod nimi podepsáni významní projektanti, stavitelé, architekti. Přitahují pohledy a zájem laické i odborné veřejnosti. Vyzývají k odvážným konverzím a k hledání nových možností jejich využití.

Cíle projektu

Posláním projektu je pomocí výzkumných aktivit a výstupů zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů. Ve vztahu k významu staveb věžových vodojemů směřuje k uchování nehmotného kulturního dědictví pro další generace, na dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami a na záchraně hodnot kulturního dědictví. Generuje možnosti využít výsledků výzkumu ve vzdělávání založeného na poznání národní identity a jejím aktivním rozvíjení včetně přesahu do zahraničí – spoluvytváření evropské identity.

Metodika projektu

Výzkumné metody naší práce vychází z přístupů studia dějin techniky, historické geografie a také studia hospodářských a sociálních dějin. V souvislosti s dokumentací, důrazem na možnosti zachování a prezentací a popularizací výsledků se projekt prolíná i s přístupy v památkové péči.

Kombinujeme samostatný výzkum archivních i dalších dostupných pramenů s průzkumy přímo v terénu, které zahrnují jak stavebně-technické, tak stavebně-historické průzkumy. Z výzkumných metod pak vychází i povaha a konkrétní podoba připravovaných výstupů projektu.

Při získávání informací o věžových vodojemech vycházíme ve výzkumu zejména z archivních pramenů. Jejich výběr je přizpůsobován zájmům projektu a předchází mu důkladná rešerše. Archivní výzkum slouží nejen jako primární zdroj informací pro výstupy projektu, ale zároveň i jako podklady pro další průzkumy. U vybraných objektů probíhají průzkumy v terénu (in-situ), které vychází z metod stavebně-historického průzkumu a stavebně-technického průzkumu.

Více informací se dozvíte na webu projektu zde.