Voda a kulturní dědictví

V posledních dvou desetiletích se do popředí zájmu památkové ochrany dostává i specifická skupina památek, tzv. technické a průmyslové dědictví, které je možno charakterizovat jako pozůstatky industriální kultury a modernizačních procesů, jež mají historickou, technickou, technologickou, sociální či architektonickou hodnotu. Do této skupiny patří i historické vodohospodářské objekty, které jsou z různých úhlů pohledu předmětem výzkumu ve VÚV. Z hlediska vazby na kulturní dědictví ČR, je důležité včas identifikovat možné památkové hodnoty těchto objektů a definovat kritéria a možnosti jejich památkové ochrany a údržby. V této souvislosti je důležité i posílení osvěty tohoto typu industriálního dědictví, a to v rámci odborné i laické veřejnosti.